Wydawnictwa o Korfantym

Twórczość Wojciecha Korfantego

 1. KORFANTY, Wojciech
  Kościół a polityka ; Zadania Związku Katolick. Tow. Polek / Wojciech Korfanty. - Katowice: Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze „Polonia" Spółka Akcyjna, 1927
 2. KORFANTY, Wojciech
  Kościół a polityka : zadania Związku Katolickich Towarzystw Polek / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot, wstępem, posł., koment. i przypisami opatrzyła Helena Karczyńska ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1996
 3. KORFANTY, Wojciech
  Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji / zebrał i oprac. Henryk Przybylski. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2004
 4. KORFANTY, Wojciech
  Naród, Państwo, Kościół : wybór publicystyki katolicko-społecznej / Wojciech Korfanty ; z wprowadzeniem Andrzeja Brożka i Edwarda Balawajdera. - Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1992
  (Sygn. 36679, 38793, 38794, 39199)
 5. KORFANTY, Wojciech
  Odezwa ... do ludu śląskiego / Wojciech Korfanty ; Społeczny Instytut im. W. Korfantego. - Katowice: NSZZ [Niezależny Samorządny Związek Zawodowy] „Solidarność". Zarząd Regionu Katowice, 1981
 6. KORFANTY, Wojciech
  Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia" / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1984
  (Sygn. 26933, 27113)
 7. ODEZWA Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. - Katowice: nakł. autora, 1927
 8. ODEZWA Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. - Katowice: Wydawnictwo NSZZ „Solidarność". Zarząd Regionalny: Społeczny Instytut im. Wojciecha Korfantego, 1981

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.