Wydawnictwa o Korfantym

Artykuły z wydawnictw ciągłych

56 artykułów

 1. BALAWAJDER, Edward
  [Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela - recenzja] / Edward Balawajder // Zeszyty Społeczne KIK. - 2004, nr 12, s.221-223
  Zawiera rec. książki: Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji. - Katowice, 2004
 2. BURZYŃSKI, JACEK
  Wojciech Korfanty - portret polityka / Jacek Burzyński // Dzieje Najnowsze. - 1990, nr 3, s.115-118
  "Wojciech Korfanty - portret polityka" - sesja naukowa. Katowice, 25-26 IX 1989
 3. CHERUBIN, Dariusz
  Polscy politycy u progu niepodległości / Dariusz Cherubin // Kierunki. - 1988, nr 20, s.1, 8-9
 4. CHONCIA, Iwona
  Sesja naukowa poświęcona Wojciechowi Korfantemu : (Kraków, 26-27 marca 2004) / Iwona Choncia // Studia Historyczne. - 2004, z. 3/4, s.415-417
 5. CZEKAJ, Tadeusz
  Wojciech Korfanty a Józef Piłsudski / Tadeusz Czekaj // Zaranie Śląskie. - 1990, nr 3/4, 337-344
 6. DŁUGAJCZYK, Edward
  Od plebiscytu do powstania / Edward Długajczyk // Śląsk. - 1996, nr 5, s.4-5
 7. DŁUGAJCZYK, Edward
  Wojciecha Korfantego portret wielowymiarowy / Edward Długajczyk // Śląsk.-2001, nr 5, s.6-8,33
 8. DŁUGOBORSKI, Wacław
  Zabrze w legendzie i dziele Wojciecha Korfantego / Wacław Długoborski // Orbis Interior.- Nr 2 (2000), s.71-87
 9. DROŃ, Maciej
  Posła kłopoty ze ślubem : uparty Korfanty / Maciej Droń // Życie Bytomskie. - 2007, nr 20, s.14
 10. DROZDOWSKI, Marian Marek
  Recepcja myśli polityczno-społecznej Wojciecha Korfantego przez Polskę Walczącą w latach 1939-1945 / Marian Marek Drozdowski // Rudzki Rocznik Muzealny. - 2003, s. 24-37
 11. ENGELGARD, Jan
  Ostatnie lata Wojciecha Korfantego / Jan Engelgard // Słowo. - 1993, nr 67, s. 3
 12. ENGELGARD, Jan
  Wojciech Korfanty (120 rocznica urodzin) / Jan Engelgard // Słowo. - 1993, nr 62, s. 3
 13. FALĘCKI, Tomasz
  Niemieccy politycy i opinia publiczna wobec Wojciecha Korfantego (1922-1926) / Tomasz Falęcki.- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Studia Śląskie.- T. 56 (1997), s.233-245
 14. FALĘCKI, Tomasz
  Pobyt Wojciecha Korfantego w Czechosłowacji w świetle materiałów praskiego ministerstwa spraw wewnętrznych / Tomasz Falęcki // Szkice Archiwalno-Historyczne.- Nr 1 (1998), s.39-43
 15. GAJDA, Ryszard
  Sławni Polacy w historii oręża polskiego - medale pamiątkowe : c.d. / Ryszard Gajda // Przysposobienie Obronne. Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 2, s.122-125
 16. [HAŁAŚ, Maciej]
  Korfanty po bytomsku / [Maciej Hałaś] // Życie Bytomskie. - 2006, nr 26, s.11
  O projekcie pomnika Wojciecha Korfantego bytomskiego rzeźbiarza Stanisława Pietrusa
 17. HOŁD pamięci Wojciecha Korfantego / (KaS) // Dziennik Zachodni. - 1989, nr 192, s.1-2
  Sprawozdanie z uroczystości na cmentarzu w Katowicach
 18. JANOTA, Wojciech
  Z księgozbioru Wojciecha Korfantego / Wojciech Janota // Książnica Śląska. - T. 28 (2001/2003), s. 69-88
 19. KARWAT, Krzysztof
  Hołd dla Korfantego / Krzysztof Karwat // Śląsk. - 2004, nr 8, s.75
  Zawiera rec. książki: Wojciech Korfanty 1873-1939 : w 130 rocznicę urodzin. - Wrocław, 2003
 20. KIJONKA, Tadeusz
  Ostatnie przemówienie Korfantego w Reichstagu / Tadeusz Kijonka.- (Odczytywanie Śląska) // Śląsk.-2002, nr 6, s.50
 21. KIJONKA, Tadeusz
  Powrót w spiżu / Tadeusz Kijonka // Śląsk.-1999, nr 8, s.4
  Odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach
 22. KONOPELSKA, Wiesława
  To był ktoś! / Wiesława Konopelska // Śląsk.-1998, nr 8, s.28-29
  O pracy nad pomnikiem Wojciecha Korfantego
 23. KORFANTY, Eugenia
  Wspomnienia rodzinne o Wojciechu Korfantym / Eugenia Korfanty // Śląsk. - 1999, nr 3, s.52-53
 24. KORFANTY, Wojciech
  Chcemy do Polski?... / Wojciech Korfanty ; tł. Stanisław Wilczek // Śląsk.-2002, nr 6, s.51-55
 25. KUTZ, Kazimierz
  Portrety godziwe / Kazimierz Kutz. - Kraków, 2004. - Rec.: Krzysztof Karwat // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 16, s. 12
  Szkice wspomnieniowe o ludziach, którzy wywarli wpływ nie tylko na autora. Są to m. in. Z. Cybulski, E. Gierek i W. Korfanty
 26. KWIATEK, Aleksander
  Wojciech Korfanty wobec idei demokratycznego państwa / Aleksander Kwiatek // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 1, s.3-16
 27. LEWANDOWSKI, Jan F.
  Dom Korfantego / Jan F[ranciszek] Lewandowski // Śląsk.-1997, nr 9, s.68
 28. LEWANDOWSKI, Jan F.
  Epizody z Korfantym / Jan F. Lewandowski // Śląsk.-1996, nr 4, s. 47
  Postać Wojciecha Korfantego w filmach fabularnych
 29. LEWANDOWSKI, Jan F.
  Pogrzeb Korfantego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1999, nr 8, s.22-24
 30. LEWANDOWSKI, Jan F.
  Przypomnienie Korfantego / Jan F. Lewandowski // Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki. - 1989, s.98-109
 31. LIPOŃSKA-SAJDAK, Jadwiga
  Lata szkolne Wojciecha Korfantego / Jadwiga Lipońska-Sajdak // Kronika Katowic.- T. 5 (1995), s.59-64
 32. ŁĄCZKOWSKI, Paweł
  Korfanty / wypowiedź Pawła Łączkowskiego, zanotował Jacek Możejko // Ład. - 1993, nr 19, s.2
 33. MACAŁA, Jarosław
  Próba mediacji bp. Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym 1930/1931 / Jarosław Macała // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne.- T. 25/26 (1992/93), s.293-297
 34. MATELSKI, Dariusz
  Wojciech Korfanty wobec powstań narodowowyzwoleńczych w latach 1918-1921 / Dariusz Matelski // Kronika Katowic.- T. 5 (1995), s. 35-58
 35. MUSIALIK, Wanda
  Śląski portret / Wanda Musialik // Trybuna Opolska. - 1989, nr 190, s.4
 36. MUSIOŁ, Józef
  Korfanty - prawodawca / Józef Musioł // Śląsk. - 1999, nr 8, s.20-21
 37. NEUBACH, Helmut
  Jak Korfanty uzyskał pierwszy górnośląski mandat dla Polaków : wybory do Reichstagu w Katowicach i Zabrzu / Helmut Neubach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 10 (2005), s.28-41
 38. NIEMIEC, Barbara
  Gorzki chleb / Barbara Niemiec // Tygodnik Solidarności.-1999, nr 33, s.12-13
  Działalność Wojciecha Korfantego
 39. OLSZAR, Henryk
  [Wojciech Korfanty - recenzja] / Henryk Olszar // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - 2006, z. 1, s.213-215
  Zawiera rec. książki: Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność / Edward Balawajder. - Katowice, 2001
 40. ORZECHOWSKI, Marian
  O jeden Śląsk za daleko / Marian Orzechowski ; rozm. przepr. Aleksandra Klich, Andrzej Stefański // Gazeta Wyborcza.-2001, nr 102, s.16-18
  III Powstanie śląskie i rola Wojciecha Korfantego
 41. PAMIĘCI wielkiego Polaka / (bn) // Dziennik Zachodni. - 1989, nr 190, s.1-2
 42. POLSKO! Bądź nam matką... : nad przemówieniem Wojciecha Korfantego wygłoszonym 20 czerwca 1922 roku w Katowicach .- (Odczytywanie Śląska) // Śląsk.-2002, nr 6, s. 55-56
 43. POWSTANIA śląskie dziś : ankieta // Śląsk. - 2006, nr 5, s.42-48
  Wypowiedzi znanych historyków i badaczy dotyczące powstań śląski (m. in. roli Wojciecha Korfantego). Ankieta przeprowadzona z okazji 85 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego
 44. PRUSZYŃSKI, Ksawery
  Wojciech Korfanty / Ksawery Pruszyński. - (Odczytywanie Śląska) // Śląsk. - 2003, nr 4, s.60-61
  Artykuł zamieszczony w „Wiadomościach Literackich" z 3 września 1939 r.
 45. PRZEWŁOCKI, Jan
  Nad biografią Wojciecha Korfantego / Jan Przewłocki. Cz. 1- 15 // Dziennik Zachodni. - 1989, nr-y: 92, 111, 130, 143, 165, 173, 183, 200, 211, 228, 240, 252, 268, 274, 285
 46. PRZEWŁOCKI, Jan
  80 lat temu / Jan Przewłocki // Śląsk. - 2001, nr 5, s.9-11
  Refleksje wokół III powstania śląskiego
 47. PRZYBYLSKI, Henryk
  Ostatnie lata Korfantego / Henryk Przybylski // Śląsk.-1998, nr 8, s.30-32
 48. PRZYBYLSKI, Henryk
  Wojciech Korfanty sprzed 80 lat we wspomnieniach polityków polskich / Henryk Przybylski // Kronika Katowic.-T. 8 (1999), s.5-17
 49. PRZYTARSKI, Ireneusz
  50 lat po pogrzebie i w szóstą rocznicę // Ireneusz Przytarski // Dziennik Zachodni. - 1989, nr 190, s.3-4
 50. SZEWCZYK, Grażyna
  Krew i głosy pojednania : powstania śląskie i plebiscyt w literaturze niemieckiej / Grażyna Szewczyk // Śląsk. - 1996, nr 5, s.30-31
  Postać Wojciecha Korfantego w literaturze niemieckiej
 51. SZEWCZYK, Wilhelm
  O Korfantym słowa żałobne / Wilhelm Szewczyk // Dziennik Zachodni. - 1989, nr 190, s.4
 52. SZMATLOCH, Barbara
  Myślami zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 1 / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2007, nr 4, s.36-39
 53. SZMATLOCH, Barbara
  Myślami zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 2 / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2007, nr 5, s.30-33
 54. WAŁĘGA, Stanisław
  Czy Wojciech Korfanty został otruty? / Stanisław Wałęga // Gazeta Krakowska. - 1989, nr 202, s.3
 55. WISŁOCKI, Seweryn A.
  Wojciecha Korfantego droga do niepodległości / Seweryn A. Wisłocki // Niepodległość i Pamięć.- 2003, nr 1, s.83-94
 56. ZANIM wybuchło III powstanie : z rozmów Wojciecha Korfantego, Komisarza Plebiscytowego na górnym Śląsku, z premierem Wincentym Witosem // Śląsk. - 1996, nr 5, s.6

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.