Wydawnictwa o Korfantym

Wydawnictwa zwarte

64 pozycje książkowe

 1. ANTKOWIAK, Zygmunt
  Patroni ulic Wrocławia / Zygmunt Antkowiak. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - S.132-134: Wojciech Korfanty
  (Sygn. 23648)
 2. ANUSIEWICZ, Marian
  Kronika powstań śląskich / Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa: „Książka i Wiedza", 1980
  (Sygn. 20597, 20633)
 3. BALAWAJDER, Edward
  Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność / Edward Balawajder ; przedm. Damian Zimoń.- Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2001
 4. BIAŁY, Franciszek
  Lata I wojny światowej i walki o połączenie Śląska z macierzą (1914-1921) / Franciszek Biały, Barbara Szerer, Bogumiła Woźna // W: Bytom : zarys rozwoju miasta / Red. Wacław Długoborski. - Warszawa: PWN, 1977. - S.354-384
  (Sygn. 18646, 18823, A-1197)
 5. CZEKAJ, Tadeusz
  Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego / Tadeusz Czekaj. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986
 6. DOBRODZIEJSTWA pruskie w oświetleniu historycznem : mowa posła Wojciecha Korfantego wypowiedziana w sejmie pruskim dnia 23 kwietnia 1913 r : (w odpowiedzi na mowę posła v. Kardorffa w obszernem streszczeniu). - Poznań: Wydział Kulturalny Straży, 1913
 7. DOBRZYCKI, Wiesław
  Powstania śląskie / Wiesław Dobrzycki. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
  (Sygn. 9017)
 8. DZIEŁO Wojciecha Korfantego / [red. Michał Lubina] ; Związek Górnośląski . - Katowice ; Opole ; Cieszyn: ZG, 1993
  (Sygn. 36678/VII, 37002/VII)
 9. ENCYKLOPEDIA powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [et al.] ; Instytut Śląski w Opolu. - Opole: Instytut Śląski, 1982. - S.241-243: Korfanty Wojciech
  (23071/P)
 10. GŁADYSZ, Antoni
  Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902-2001 : refleksje nad przeszłością i teraźniejszością / Antoni Gładysz, Lech Szaraniec. - Katowice: Muzeum Śląskie, 2006
  Rozdział: Okres I „Pełne odrodzenie narodowe (1902-1922)". Wojciecha Korfantego ofensywa prasowa
 11. ILUSTROWANY słownik dziejów Śląska / hasła zestawił i opracował Bogdan Snoch. - Katowice: „Śląsk", 1991
  (Sygn. 35426/P)
 12. JANOTA, Wojciech
  Katowice Wojciecha Korfantego / Wojciech Janota ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. - Katowice: WBP, 1989
 13. JASIŃSKI, Zenon
  Śląski kogel-mogel, czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich / Zenon Jasiński ; [oprac. graf. Roman Docz]. - Opole: Instytut Śląski, 1981. - S. 109-116
  (Sygn. 23336)
 14. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
  Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922 / Tadeusz Jędruszczak. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958
  (Sygn. 15216)
 15. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
  Powstania śląskie / Tadeusz Jędruszczak ; Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy. - Katowice: „Śląsk", 1959
  (Sygn. 15063)
 16. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
  Powstania śląskie / Tadeusz Jędruszczak ; Śląski Instytut Naukowy. - Wyd. 3 popr., uzup.- Katowice: „Śląsk", 1972
  (Sygn. 9754, 9755, 9756)
 17. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
  Powstania śląskie : 1919-1920-1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Wyd. 4. - Katowice: „Śląsk", 1981
  (Sygn. 21802, 21803)
 18. KATOWICE 1865-1945 : zarys rozwoju miasta / Red. Józef Szaflarski. - Katowice: „Śląsk", 1978. - S.131-308
  (Sygn. 18049)
 19. KLICH, Aleksandra
  Bez mitów : portrety ze Śląska / Aleksandra Klich. - Racibórz: Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2007. - S.33-47: O jeden Śląsk za daleko. Wojciech Korfanty, dyktator, 1873-1939
  (Sygn. 41797)
 20. KUDERA, Jan
  Wojciech Korfanty / Jan Kudera ; z rękopisu wydobył i posłowiem opatrzył Wojciech Janota. - Katowice: Biblioteka Śląska, 1999
 21. LIPOŃSKA-SAJDAK, Jadwiga
  Korfanty w anegdocie / Jadwiga Lipońska-Sajdak ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: MHK, 1998
 22. LUDYGA-LASKOWSKI, Jan
  Zarys historii trzech powstań śląskich : 1919-1920-1921 / Jan Ludyga-Laskowski. - Warszawa ; Wrocław: Państwowe Wydaw. Naukowe ; Opole: Instytut Śląski, 1973
  (Sygn. 10464)
 23. MOWA posła śląskiego, Wojciecha Korfantego, prezesa Związku, dnia 25 lutego r.b. na posiedzeniu Sejmu w Warszawie / Sejmowy Związek Ludowo-Narodowy. - [Warszawa: b.w., 1919]
 24. NIE tylko o Korfantym : jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich badań : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kapały ; [aut. Edward Długajczyk et al.] ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. - Bytom: MG, 2000
 25. OGRODZIŃSKI, Wincenty
  Dzieje piśmiennictwa śląskiego / Wincenty Ogrodziński. - Katowice ; Wrocław: Instytut Śląski, 1946
  (Sygn. 3587)
 26. OGRODZIŃSKI, Wincenty
  Dzieje piśmiennictwa śląskiego / Wincenty Ogrodziński. - Katowice: „Śląsk", 1965
  (Sygn. 5709)
 27. ORZECHOWSKI, Marian
  Wojciech Korfanty : biografia polityczna / Marian Orzechowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
 28. ORZECHOWSKI, Marian
  Korfanty Wojciech / Marian Orzechowski. // W: Śląski słownik biograficzny. T.1. / Red. Jan Kantyka, Władysław Zieliński. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1977. - S.124-131
  (Sygn. 17939/I)
 29. PACHOŃSKI, Jan
  Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu / Jan Pachoński. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981
  (Sygn. 22930)
 30. PODSTAWOWE zagadnienia Polski współczesnej w programie i pracach Wojciecha Korfantego : (wydane staraniem jego przyjaciół) / oprac. Michał Kwiatkowski. - Londyn: Made and Printed in England by Maxwell, Love and Co. Ltd. Brandley's Buildings, 1944
 31. POPIOŁEK, Kazimierz
  Górnego Śląska droga do wolności / Kazimierz Popiołek. - Wyd. 2 poszerz. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1967
  (Sygn. 7455, 7729,15059)
 32. POPIOŁEK, Kazimierz
  Polskie dzieje Śląska / Kazimierz Popiołek. - Opole: Instytut Śląski, 1986
  (Sygn. 30170)
 33. POPIOŁEK, Kazimierz
  Trzecie Powstanie Śląskie / Kazimierz Popiołek ; Śląski Instytut Naukowy. - Katowice: „Śląsk", 1971
  (Sygn. 9020, 9021)
 34. PRZEWŁOCKI, Jan
  Bytom : tradycje walk o wyzwolenie narodowe i społeczne, rozwój i perspektywy / Jan Przewłocki. - Bytom: Towarzystwo Miłośników Bytomia, 1979. - S.25-36
  (Sygn. 18486)
 35. PRZEWŁOCKI, Jan
  Wojciech Korfanty : polityka, wzloty i niepowodzenia / Jan Przewłocki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historyczna. - Kielce: „Szumacher": współwyd. Górnośląska Macierz Kultury, 1993
 36. RACKI, Henryk
  Orły na hałdach : z dziejów walk o polski Śląsk / Henryk Racki. - Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1981
  (Sygn. 22145)
 37. RYŻEWSKI, Wacław
  Trzecie powstanie śląskie : geneza i przebieg działań bojowych / Wacław Ryżewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 r. - Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977
  (Sygn. 16991)
 38. SIEKIERSKI, Albin
  Nastaje zmierzch / Albin Siekierski. - Katowice: „Śląsk", 1987
 39. SNOCH, Bogdan
  Górnośląski leksykon biograficzny / Bogdan Snoch. - Katowice: Muzeum Śląskie, 1997. - S.118-119: Korfanty Wojciech
  (Sygn. 38591/P)
 40. SOBIERAJ, Zdzisław
  Wojciech Korfanty - portret polityka : katalog wystawy : Katowice, wrzesień 1989 / [aut. scenariusza i katalogu wystawy Zdzisław Sobieraj] ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: Muzeum Historii Katowic, 1989
  (Sygn. 36490)
 41. SPRAWA Wojciecha Korfantego w świetle interpelacji sejmowej posła Józefa Putka oraz niektórych materiałów prasowych. - Warszawa: Zarząd Główny Stronnictwa Pracy, 1939
 42. SZARANIEC, Lech
  Wojciech Korfanty / Lech Szaraniec. - Katowice: Urząd Miejski ; Muzeum Historii Katowic, 1984
 43. SZARANIEC, Lech
  Wojciech Korfanty : przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej / Lech Szaraniec. - Katowice: Muzeum Śląskie, 1997
 44. SZERER, Barbara
  Bytom jako ośrodek walki o wyzwolenie społeczne i narodowe (do 1914 roku) / Barbara Szerer // W: Bytom : zarys rozwoju miasta / Red. Wacław Długoborski. - Warszawa: PWN, 1977. - S.309-351
  (Sygn. 18646, 18823, A-1197)
 45. ŚLĄSKIE portrety : Józef Biniszkiewicz, Arkadiusz Bożek, Michał Grażyński, Wojciech Korfanty, Stanisław Ligoń, Józef Wieczorek / [red. nauk. Jan Przewłocki ; red. Alina Kania ; portr. Jerzy Moskal]. - Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
 46. ŚLEDZIONA, Elżbieta
  Wojciech Korfanty - wybór literatury za lata 1990-1998 : zestawienie bibliograficzne / [oprac. Elżbieta Śledziona] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. - Katowice: WBP, 1999
 47. TOBIASZ, Mieczysław
  Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1990]
  (Sygn. 36492, 36493, 36494, 36495)
 48. TOBIASZ, Mieczysław
  Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1993]
  Książka wydana z okazji 120 rocznicy urodzin i 90 rocznicę wyboru Korfantego na pierwszego polskiego posła do parlamentu niem. z Górnego Śląska
 49. TOBIASZ, Mieczysław
  Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: „Ognisko" Spółdzielnia Księgarska, 1947
 50. W PIĘĆDZIESIĄTĄ Rocznicę Powstań Śląskich i Plebiscytu / pod red. Henryka Rechowicza ; [przedm. Jerzy Ziętek]. - Katowice: „Śląsk", 1971
  (Sygn. 9505, 9506)
 51. W STULECIE pobytu Wojciecha Korfantego we Wrocławiu / oprac. Adam Maksymowicz ; Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław: Wydaw. Biuro Tłumaczeń, 2000
 52. WAWRYSZYN, Ludwik
  Wojciech Korfanty bojownik o powrót Śląska do Polski / Ludwik Wawryszyn ; [B.m.]: Polski Związek Zachodni. Region Opolski. - Opole: Kamerton, 1992
 53. WOJCIECH Korfanty - portret polityka : materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989) / [red. Aleksandra Niesyto] ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: MH, 1991
  (Sygn. 36489)
 54. WOJCIECH Korfanty - rozprawy i szkice historyczno-literackie : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Rotta i Eugeniusza Skorwidera ; Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Historycznoliterackie . - Katowice: Biblioteka Śląska ; przy współpr. „Sowa-Press", 1993
  (Sygn. 38791, 38792)
 55. WOJCIECH Korfanty : 1873-1939. - Katowice: Muzeum Historii Katowic, [2000]
 56. WOJCIECH Korfanty : portret polityka : katalog wystawy Katowice, wrzesień 1989 / [aut. scenariusza i katalogu, komisarz ekspozycji: Zdzisław Sobieraj] ; Muzeum Historii Katowic . - Katowice: MH, 1989
  (Sygn. 36490)
 57. WOJCIECH Korfanty : wybór literatury za lata 1960-1982 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Dział Informacji i Bibliografii. - Katowice: WiMBP, 1983
 58. WOJCIECH Korfanty 1873-1939 : w 130 rocznicę urodzin / pod red. Teresy Kulak ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław: IHUW. FOD, 2003
 59. ZIELIŃSKI, Henryk:
  Bytom w latach powojennego wzniesienia rewolucyjnego i powstań / Henryk Zieliński // W: Dziewięć wieków Bytomia : szkice z dziejów miasta i ziemi bytomskiej / Red. Franciszek Ryszka. - Katowice: „Śląsk", 1956. - S.377-404
  (Sygn. 3256, 15046)
 60. ZIELIŃSKI, Władysław
  Ludzie i sprawy hotelu „Lomnitz" / Władysław Zieliński. - Katowice: „Śląsk", 1985
  (Sygn. 28015)
 61. ZIELIŃSKI, Władysław
  Wojciech Korfanty 1873-1939, polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - [Wyd. 2]. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1983
 62. ZIELIŃSKI, Władysław
  Wojciech Korfanty : 1873-1939 : sylwetka polskiego komisarza plebiscytowego i dyktatora III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1981
 63. ZIELIŃSKI, Władysław
  Wojciech Korfanty 1873-1939 : polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - Wyd. 2. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1983
  (Sygn. 26297)
 64. ZIELIŃSKI, Wojciech
  Wojciech Korfanty 1873-1939 / Wojciech Zieliński. - [Wyd. 3]. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1989]

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.