Do pobrania

Logo

Logotyp w formacie .EPS, CDR, i .TIFF

Zasady stosowania: 

Logo Roku Wojciecha Korfantego stanowi element identyfikacji wizualnej imprez organizowanych w ramach obchodów roku. Znak graficzny (logo) umieszczany jest na materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Województwo Śląskie oraz inne instytucje i organizatorów przedsięwzięć włączonych w obchodu Roku Wojciech Kaorfantego.

Może być stosowane m.in. na:

 • broszurach i ulotkach, 
 • plakatach, 
 • materiałach audiowizualnych i multimedialnych,
 • ogłoszeniach,
 • materiałach konferencyjnych, szkoleniowych,
 • materiałach prasowych,
 • gadżetach.

Logo udostępniane jest bezpłatnie i musi być umieszczane zgodnie z wzorem.

Wzór: 

Logo składa się z znaku graficznego oraz napisu „Rok Wojciecha Korfantego”. Układ i wzajemne proporcje logotypu i napisu zostały starannie dopasowane i nie powinny być zmieniane. 

Logo w formie monochromatycznej stosuje się przy publikacjach jednobarwnych. Forma monochromatyczna logo w kontrze jest formą uzupełniającą. Należy ją stosować wyłącznie wtedy, kiedy z powodów projektowych niemożliwe jest czytelne i efektywne użycie formy podstawowej. 

Do stworzenia logotypu użyto czcionki Tw Cen MT.

Kolor

Kolory użyte w znaku graficznym - paleta CMYK:

 • Black 100%
 • Niebieski C:40 M:0 Y:0 K:0

Kolory użyte w znaku graficznym - paleta RGB:

 • Black 100%
 • Niebieski R:117 G:197 B:240

Kolory użyte w znaku graficznym - wersja monochromatyczna:

 • Black 100%
 • Black 30%

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.