Apel do mieszkańców

Apel Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo
władze samorządowe powiatów i gmin województwa śląskiego

Szanowni Państwo
Mieszkańcy województwa śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/26/I/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.

Decyzję Sejmiku uzasadnia przypadająca w tym roku 70. rocznica śmierci tego wybitnego Ślązaka-Polaka, która o niespełna miesiąc poprzedza rocznicę upadku Polski pod nawałą hitlerowską i bolszewicką - tej Polski, dla której Wojciech Korfanty, jej żarliwy orędownik i patriota, poświęcił całe życie; tej Polski, o której wolność i niepodległość ów znakomity publicysta i polityk walczył nie tylko słowem w pruskim Landtagu i Reichstagu oraz na łamach prasy; tej Polski, której granice wytyczał także orężem, walcząc w zwycięskich Powstaniach - Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich.

Polskę, wyłonioną z rozbiorów i powojennego chaosu, ów wielki mąż stanu widział silną i potężną poprzez wznoszenie odrodzonej państwowości na odwiecznych zasadach moralnych: praworządności, wierze, zawsze prawdzie i sprawiedliwości.

Dla Wojciecha Korfantego, posła i senatora w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, NARÓD był: "Najwyższą naturalną wspólnotą zrodzoną w wielowiekowych wspólnych trudach, cierpieniach i radościach, ciężkich i krwawych walkach, klęskach i triumfach, nierozerwalną więzią pokoleń ożywiających rodziny i życie w państwie".

Powodowani najwyższym szacunkiem dla osoby, dokonań i dzieła Wojciecha Korfantego - któremu nie było dane zrealizować swych wielkich politycznych wizji - uczcijmy godnie Rok Wojciecha Korfantego poprzez organizację różnorakich imprez, działań, przedsięwzięć i uroczystości upamiętniających tego wielkiego Ślązaka-Polaka.

Niech Rok Wojciecha Korfantego przywróci zbiorowej pamięci potomnych Jego osobę, działalność i dokonania, które na wieki zadecydowały o przyszłości Śląska - a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracamy się do Państwa o aktywne włączenie się w organizację obchodów tej ważnej dla całego naszego regionu rocznicy.

Przewodniczący Sejmiku Marszałek
Województwa Śląskiego Województwa Śląskiego
Michał Czarski Bogusław Śmigielski

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.