Kalendarium

2009-04-01

Lekcja o Wojciechu Korfantym

Lekcja muzealna pt. "Wojciech Korfanty znany i nieznany."

Miejsce i czas realizacji - gmach Muzeum, od 1 kwietnia bieżącego roku do końca roku kalendarzowego.

Zakres tematyczny - przekrojowe spojrzenie na całość życia i działalności politycznej tego wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, syna śląskiej ziemi, propagatora wartości solidaryzmu społecznego i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • jego aktywności poselskiej w Reichstagu, Sejmie Śląskim, Sejmie Ustawodawczym RP, Sejmie RP i roli lidera polskiej chadecji,
  • kierowania Polskim Komisariatem Plebiscytowym w Bytomiu i powstaniami śląskimi,
  • mało znanego zaangażowania na polu górnośląskiego przemysłu.

Pomoce dydaktyczne m.in.

  • multimedialna prezentacja kilkudziesięciu zdjęć archiwalnych ilustrujących różne okresy życia Wojciecha Korfantego,
  • oryginalne pamiątki po Wojciechu Korfantym jako prezesie Rady Nadzorczej „Skarbofermu" np. tzw. złota księga pamiątkowa „Skarbofermu" z wpisami Wojciecha Korfantego, prezydentów RP i innych wybitnych osobistości,
  • oryginalne pamiątki plebiscytu górnośląskiego,
  • rekonstrukcja gabinetu dyrektora administracyjnego „Skarbofermu".

Osoba prowadząca - kustosz dr Zenon Szmidtke.

Do nabycia - teka wielkoformatowych zdjęć przedstawiających życie Wojciecha Korfantego opracowana dla potrzeb szkolnych, pocztówki z jego podobizną i okolicznościowym datownikiem.

Termin lekcji muzealnej należy uzgadniać telefonicznie pod nr (032) 271-88-31 wewn. 38.

Odpłatność:
Bilet zbiorowy (dla grup min. 10 osobowych) 3 zł od osoby i dodatkowo opłata za lekcję muzealną 20 zł od całości grupy.

Organizator:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19.
Muzeum Górnictwa Węglowego


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.