Kalendarium

2009-08-01

Złożenie kwiatów w kaplicy w Częstochowie pod płaskorzeźbą Wojciecha Korfantego.

Częstochowa


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.