Kalendarium

2009-06-01

Wydawnictwo Marsz „Korfanty"

Marsz „Korfanty" - wydanie bibliofilskie słów i nut utworu dedykowanego przez H. Brzezińskiego Wojciechowi Korfantemu

Organizator: Biblioteka Śląska - Katowice


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.