Kalendarium

2009-06-01

Rozstrzygnięcie konkursu krasomówczego

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Organziatro: Związek Górnośląski - Katowice


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.