Kalendarium

2009-05-27

Wystawa w Senacie RP

„Wojciech Korfanty-polityk parlamentarzysta-współtwórca II Rzeczypospolitej"

Archiwum Państwowe w Katowicach w dniu 27 maja 2009 roku w siedzibie Senatu RP w Warszawie zaprezentuje wystawę „Wojciech Korfanty - współtwórca II Rzeczypospolitej"

Uroczyste otwarcie wystawy poprzedzi sesja Senatu z udziałem zaproszonych gości. Wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" z Koszęcina, a następnie przewidziana jest dyskusja poświęconej tej wybitnej postaci z udziałem m.in. historyków ze Śląska: prof.  dr hab. Zygmunta Woźniczki, prof. dr hab. Ryszarda Kaczmarka, dr Piotra Greinera i dr Józefa Musioła.

Wystawa przygotowana została w formie wydruków rollupowych, co pozwala szerokiej publiczności zapoznanie się z ciekawymi dokumentami bez konieczności ich bezpośredniego eksponowania. Ma szeroki walor edukacyjny i może być zaprezentowana w różnych placówkach użyteczności publicznej. Opowiada o Wojciechu Korfantym, niezwykłej postaci w dziejach Górnego Śląska - przywódcy ludności polskiej, działaczu politycznym, parlamentarzyście. Został on przedstawiony w 15 odsłonach: Dzieciństwo i młodość; Poseł do niemieckiego Reichstagu i pruskiego Landtagu; Między Poznaniem a Warszawą; Komisarz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego; Dyktator III Powstania Śląskiego; W Rządzie RP - kandydat na stanowisko premiera, wicepremier rządu; Przywódca Chrześcijańskiej Demokracji; W Sejmie Śląskim; Redaktor „Polonii"; Konflikt z sanacją; Proces brzeski; Emigracja; Życie prywatne; Śmierć i pogrzeb; Pamięć.

Wystawa powstała przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Archiwum. Partnerem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a dodatkowe materiały ikonograficzne przekazali: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Muzeum Historii Katowic i Biblioteka Śląska. Prezentowana jest w Roku Polskiej Demokracji, ustanowionego przez Senat uchwałą z dnia 7 listopada 2008 roku oraz w Roku Wojciecha Korfantego uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008 roku.

W późniejszym terminie wystawę będzie można obejrzeć w placówkach kulturalnych województwa śląskiego.

Organizator: Archiwum Państwowe w Katowicach


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.