Kalendarium

2009-05-06

Koncert: Korfanty - paryski ślad. Dzień Europy

6Koncert Chóru Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. Aleksandry Paszek-Trefon połączony z wystawą „Korfanty - paryskie ślady". Wydarzeniem upamiętniające sylwetki francuskich polityków i przyjaciół, którzy umożliwili Wojciechowi Korfantemu powrót do Polski z emigracji w 1939 r.

Paryż, Instytut Polski. Organizator: Fundacja Musica Pro Bono

W dniu 06 maja 2009 r. pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu Tomasza Orłowskiego odbędzie się w salach Instytutu Polskiego w Paryżu koncert studentów Akademii Muzycznej w Katowicach połączony z wernisażem wystawy ilustrującej współpracę Wojciecha Korfantego z politykami francuskimi w okresie powrotu z emigracji do Polski. Gościem wydarzenia będzie poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Adresatami promocji postaci Korfantego są polscy studenci w Paryżu oraz mieszkający tam Polacy i Francuzi, którym bliska jest postać Ślązaka XX wieku. Promocja Korfantego w Paryżu przypada na okres uroczystości 5-lecia Polski w Unii Europejskiej i organizacji tam wielu imprez związanych ze Dniem Europy. Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach odśpiewają podczas finału koncertu „Święta Europy” w dniu 09 maja 2009 r. hymn Europy – „Odę do radości” z finału IX Symfonii L. van Beethovena.

Organizatorem projektu jest Fundacja Musica pro bono w Katowicach, dla której partnerami są: Muzeum Historii Katowic, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Paryżu, Polskie Radio Katowice SA. a przede wszystkim grupa studentów katowickich uczelni Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Śląskiego.

Wolontariusze fundacji w osobach studentów katowickich uczelni zaproponowali bardzo ciekawy i jednocześnie wymowny projekt artystyczno-historyczny, odbywający się w Paryżu i Katowicach. Paryż to ważne miejsce dla polskiej emigracji, tej historycznej i tej dzisiejszej. Pomysłodawcy projektu śledzą powrót Korfantego z przymusowej emigracji w latach 1935-1939 do Polski. Francuscy przyjaciele Korfantego, zwłaszcza Ernest Pezet, związani z nurtem ruchów chadeckich w Europie, postarali się o paszport francuski, który był wydany przez Konsulat Republiki Francuskiej w Pradze na fikcyjne nazwisko Albert Martin. Paszport stał się „przepustką” umożliwiającą powrót Wojciechowi Korfantemu do Polski i jest jednym z ważnych dokumentów zachowanym do naszych czasów. Historia ta jest kanwą mini-wystawy promującej heroizm Wojciecha Korfantego, powstającej w partnerstwie między fundacją a Muzeum Historii Katowic. Poświęcony temu będzie również koncert chóru Akademii Muzycznej pod dyr. Aleksandry Paszek-Trefon i dodatkowo studenta-pianisty w repertuarze chopinowskim w dniu 06. maja 2009 r. w Instytucie Polskim w Paryżu.


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.