Kalendarium

Zdjęcie
2009-04-20

Gazeta „Korfantówka"

„Korfantówka" - wydanie gazety poświęconej W. Korfantemu. Ukaże się ona także na stronie internetowej Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Wydawca: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.