Aktualności

Zdjęcie

Wojciechowi Korfantemu – Rapsod Śląski

22 sierpnia 2009 o godz. 21:00, na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbędzie się multimedialne widowisko z wykorzystaniem najnowszych technik światła i dźwięku

To wydarzenie artystyczne jest uwieńczeniem obchodów Roku Korfantowskiego i powstało z inicjatywy, jak i przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego. „Uznaliśmy, że takie widowisko byłoby dobrym uwieńczeniem obchodów Roku Korfantowskiego. Zaczęliśmy rozmowy z Józefem Skrzekiem, któremu spodobał się ten pomysł i zgodził się w nim uczestniczyć. Zaangażowanie w to Zespołu Śląsk - naszej jednostki samorządowej - było czymś naturalnym." - wyjaśnia marszałek Bogusław Śmigielski.

Wśród wykonawców znajdą się m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk", Józef Skrzek, Justyna Steczkowska, Marek Torzewski oraz grupa taneczno - akrobatyczna „Mira - Art.".

Tematem przewodnim widowiska będzie osoba Wojciecha Korfantego. Organizatorzy pragną przekazać wiedzę o dziejach Polski i regionu w nowoczesnej, multimedialnej formie. Widowisko w swym założeniu jednoczy wszystkich wokół osoby wielkiego polityka i Ślązaka, w 70. rocznicę jego śmierci, a jednocześnie jest spektaklem historycznym o niezwykłych walorach artystycznych. Wspólny, twórczy wysiłek tak różnorodnych artystów zapowiada niezapomniane wrażenia estetyczne. „Rapsod Śląski" będzie punktem kulminacyjnym uroczystości z okazji ogłoszonego przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Korfantego. Spektakl pokazuje, że o naszej przeszłości można mówić w różnorodny i nowoczesny sposób. „Chcemy pokazać, że można sięgnąć do wyobraźni i lepiej przemówić do młodego pokolenia, unikając banalizowania historii" - dodał marszałek Śmigielski.

Widowisko rozpoczyna się wyjściem powstańców śląskich ku Polsce, a kończy finałowym aktem zjednoczenia z Europą. W żywej przestrzeni miasta Katowice zaprezentowane zostaną multimedialne kompozycje fotografii, filmów archiwalnych, efektów świetlnych i laserowych, które będą stanowić dopełnienie warstwy muzycznej, tworzonej przez Józefa Skrzeka, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" oraz zaproszone gwiazdy polskiej muzyki - Justynę Steczkowską i Marka Torzewskiego. Artyści wykonają utwory z repertuaru pieśni powstańczych, na co dzień prezentowanych przez artystów Zespołu „Śląsk". Grupa taneczno - akrobatyczna „Mira - Art." oraz balet Zespołu „Śląsk" dokonają oprawy choreograficznej widowiska. W zamyśle twórców „Rapsod Śląski" będzie wydarzaniem unikatowym, niosącym niezwykły ładunek nowoczesności, a zarazem silnie osadzonym w tradycji regionalnej, jej wizualnym odwzorowaniu i klimacie.

Producentem wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk", kierownictwo muzyczne objęli Józef Skrzek i dr Izabela Migocz, a reżyserią całości zajmą się Grzegorz Kupiec i Hanna Niemiec.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Sejmik Województwa dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi postanawia ogłosić rok 2009 rokiem Wojciecha Korfantego w Województwie Śląskim. Przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego przyjęli także posłowie. „Uchwały obu izb parlamentu, oddające cześć Wojciechowi Korfantemu, dowodzą, że jego dzieło życia wykracza daleko poza granice Śląska. Także dziedzictwo programowe Wojciecha Korfantego - mimo upływu lat - dzisiaj brzmi współcześnie." - powiedział marszałek Bogusław Śmigielski.


Załącznik Plakat [493kB]
Tematy aktualności: wszystkie


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.