Aktualności

Konkurs „Wojciech Korfanty 1873-1939”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Wojciech Korfanty 1873-1939” skierowany do gimnazjalistów z województwa śląskiego. Wpisuje się on w obchodzony Rok Wojciecha Korfantego.

Celem konkursu jest m.in.: szerzenie i kultywowanie pamięci o Wojciechu Korfantym w pokoleniu młodych Polaków, pogłębianie wiedzy na temat historii państwa polskiego przed i w trakcie Dwudziestolecia Międzywojennego oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo: Etap I – wewnątrzszkolny i Etap II – wojewódzki.

Zgłoszenie szkoły do konkursu za pomocą karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej www.womkat.edu.pl, przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mali pm@womkat.edu.pl do dnia 6 maja 2009 roku. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych laureatom finału nastąpi 9 czerwca 2009 roku w sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Konkurs przeprowadzi Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Przypominamy, że Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/26/I/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.

Tematy aktualności: wszystkie


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.