Komitet Honorowy

Powołanie Komitetu Honorowego Obchodów Roku Wojciecha Korfantego

Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 00060/2009
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 6 kwietnia 2009

w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów
Roku Wojciecha Korfantego 2009.

Na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 5czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590) oraz § 73 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komitet Honorowy Obchodów Roku Wojciecha Korfantego 2009 w składzie:

 1. Bogusław Piotr Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego,
 2. Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski,
 3. Michał Czarski Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
 4. ks. abp Damian Zimoń,
 5. ks. abp Alfons Nossol,
 6. ks. bp Tadeusz Szurman,
 7. ks. Mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski,
 8. Jicchak Rapaport Naczelny Rabin Wrocławia i Śląska,
 9. Józef Szebesta Marszałek Województwa Opolskiego,
 10. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 11. Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 12. Jacek Guzy Prezydent Miasta Siemianowic Śl.,
 13. Piotr Koj Prezydent Miasta Bytomia,
 14. Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowic,
 15. Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania,
 16. Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocławia,
 17. Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa,
 18. Tomasz Tomczykiewicz Poseł na Sejm RP,
 19. Krystyna Bochenek Wicemarszałek Senatu RP,
 20. Bronisław Korfanty Senator RP,
 21. Wojciech Szarama Poseł na Sejm RP,
 22. Adam Liwochowski Ruch Obywatelski „Polski Śląsk”,
 23. Ewa Chojecka Związek Górnośląski.

§ 2

Zadaniem Komitetu Honorowego Obchodów Roku Wojciecha Korfantego jest patronowanie wszelkim działaniom o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w związku z uchwałą Nr III/26/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008 r. przyjmującą rezolucję o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gabinetu Marszałka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego

Bogusław Śmigielski


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.